Reglement

Reglement

1. Algemene bepalingen

1.1. Toetsen is een project van Stichting Liszt Concours en Stichting Young Pianist Foundation. Het officiële correspondentie adres is Ganzenmarkt 14, 3512 GD Utrecht.
1.2. Toetsen is open voor pianisten woonachtig in Nederland tussen de 11 en 17 jaar ten tijde van de inschrijfdatum (o.t.w. 1 november 2024).
1.3. Toetsen beoogt objectiviteit en verzoekt jury en deelnemers om mogelijke gevallen van ogenschijnlijke belangenverstrengelingen te vermijden. Deelnemers wordt gevraagd om eventuele lesverbanden met juryleden te vermelden.
1.4. Toetsen bestaat uit 2 categoriën:

1. 11 – 14 jaar

2. 14 – 17 jaar

1.5. Toetsen bestaat uit 4 fases:

 1. Online selectie ronde;
 2. Ronde 1;
 3. Academiedag;
 4. Ronde 2.

1.6. Alle beslissingen van de jury, directeur of bestuur van de stichtingen zijn bindend. Er zal geen verdere correspondentie plaatsvinden naar aanleiding van de besluitvorming.

2. Belangrijke data

 • 1 september 2024 – Start aanmeldingsperiode
 • 1 november 2024 – deadline inschrijving
 • 15 november 2024 – bekendmaking deelnemers.
 • 12 januari 2025 – Ronde 1
 • 23 februari 2025 – De Academiedag
 • 8 maart 2022 – Ronde 2

3. Aanmelding

3.1. Aanmeldingen worden geaccepteerd tot 1 november 2024. Gedeeltelijke aanmeldingen worden niet in behandeling genomen.
3.2. Aanmelden kan via een online formulier op  www.liszt.nl/toestsen/ .
3.3. Voor aanmelding moeten de volgende gegevens aangeleverd worden:

 1. Persoonsgegevens
 2. Een recente foto (ten minste 1 mb)
 3. Een scan van een paspoort of identiteitskaart.
 4. Een link naar een youtube video van een recente uitvoering van maximaal 15 minuten.

3.5. Voor aanmelding geldt een (niet-retourneerbaar) inschrijfgeld van € 50,-.

4. Online Selectie

4.1. De online selectie vindt plaats tussen 1 en 15 november 2024.
4.2. De selectie jury bestaat uit 3 juryleden.
4.3. De selectie vindt plaats op basis van enkel de aangeleverde aanmeldingsdocumenten.
4.4. Elk jurylid beoordeeld alle kandidaten en selecteert favorieten, gebaseerd op een ja/nee systeem. De kandidaten met de meeste stemmen worden uitgenodigd.
4.5 In het geval van een gelijkstand zal er een tweede stemronde gehouden worden. 
4.6 Het resultaat van de selectieronde wordt gepubliceerd op 15 november 2024.

5. Ronde 1

5.1. Ronde 1 vindt plaats op 12 januari 2015 in de Hertz zaal van TivoliVredenburg, Utrecht en is openbaar toegankelijk.  
5.2. Een maximum van 16 pianisten mag deelnemen.
5.3. Het exacte tijdstip van uitvoering wordt gebaseerd door middel van loting. 
5.4. Reiskosten zijn voor eigen rekening.

6. Academie

6.1. De academie vindt plaats op 23 feb 2025 (locatie n.t.b.). De activiteiten zijn niet openbaar toegankelijk.
6.2. Alle geselecteerde pianisten zijn verplicht om aanwezig te zijn.  
6.3. Het exacte programma (ntb) zal bestaan uit masterclasses, workshops en repetities met het strijkkwartet.

7. Ronde 2

7.1. Ronde 2 vindt plaats op 8 maart 2025 in ’t Bim Huis in Amsterdam en is openbaar toegankelijk.  
7.2. Een maximum van 6 pianisten mag deelnemen. (3 per categorie)
7.3. Het exacte tijdstip van uitvoering wordt gebaseerd door middel van loting. 
7.4. Reiskosten zijn voor eigen rekening.

8. Repertoire

8.1. Online Selectie

 • Een uitvoering van maximaal 15 minuten – Vrije keuze.

​8.2 Ronde 1

• Het programma mag niet langer dan 20 minuten (categorie 1) of 30 minuten (categorie 2) duren, dit is inclusief pauzes en opkomst.  

• De repertoire keuze is volledig vrij, maar bevat ten minste:

 • 1 werk uit de 18/19e eeuw
 • 1 werk uit de 20e/21e eeuw

8.3. Ronde 2

 • De pianisten spelen verplicht één van de volgende werken met strijkkwartet:
  • Mozart – KV414 (No12) – Mvmt 1: Allegro
  • Mozart – KV415 (No13) – Mvmt 1: Allegro
 • Daarnaast een vrij keuze in solo repertoire:
  • Categorie 1: 1 werk van maximaal 10 minuten
  • Categorie 2: maximaal 20 minuten. 

8.4. De repertoirekeuze moet goedgekeurd worden door de artistieke commissie.
8.5. Deelnemers mogen hun repertoire na 1 januari 2025 niet langer wijzigen.

9. Prijzen

9.1. Categorie 1

 • Eerste prijs € 1.000
 • Twee prijzen voor de andere finalisten € 250

9.2. Categorie 2

 • Eerste prijs € 1.000
 • Twee prijzen voor de andere finalisten € 250

9.3. Het prijzengeld wordt beschikbaar gesteld voor verdere ontwikkeling en dient binnen één jaar na toekenning opgevraagd te worden.

10. Jureringsproces

10.1. De deelnemers worden beoordeeld op basis van een rangschikkingssysteem
10.2. Het rangschikkingssysteem werkt als volgend:

 • De juryleden rangschikken alle deelnemers op basis van nummers.
 • Het is toegestaan om meerdere kandidaten op dezelfde positie te rangschikken.
 • De rangschikkingen van alle juryleden, worden geconverteerd tot één gemiddelde volgorde.

​10.3. Ieder jurylid dient aanwezig te zijn bij alle uitvoeringen.
10.4. De prijzen dienen uitgereikt te worden. Het is niet toegestaan om de prijs te delen.
10.5. Indien een deelnemer een voltijd student is van een jurylid, dan zal laatstgenoemde zich onthouden van stemming.
10.6. Deelnemers en/of hun vertegenwoordigers zullen niet direct communiceren met de juryleden. Overtreding van deze regel leidt tot directe diskwalificatie. 

11. Aansprakelijkheid

11.1 Stichting Liszt Concours en/of Stichting Young Pianist Foundation is niet aansprakelijk voor eniger vorm van ziekte of letsel van deelnemers, nog het verlies of beschadiging van eigendommen van de deelnemers gedurende het concours.
11.2 Deelnemers dienen mee te werken aan iedere vorm van media aandacht georganiseerd door Toetsen, inclusief interviews, fotosessies en aanvullende uitvoeringen. 

12. Juridisch

Met het indienen van het online formulier stemt de kandidaat in met :

 1. Alle artikelen van dit reglement;
 2. Met alle engagementen die voortvloeien uit de prijs;

Dat Stichting Liszt Concours en/of Stichting Young Pianist Foundation de toestemming heeft om alle uitvoeringen op te registreren (audio/video/foto), en te distribueren zonder verdere vergoeding aan de uitvoerenden. Alle rechten, inclusief copyright voor deze media wordt enkel beheerd door Stichting Liszt.