ANBI STICHTING HENK DE BY FONDS

Information about the ANBI Stichting Henk de By Fonds is available in Dutch only.

RSIN/KvK
Stichting Henk de By Fonds
RSIN: 809277633
KvK: 30160447

Contactgegevens p/a Stichting Liszt Concours
Ganzenmarkt 14
3512 GD Utrecht

Telefoon: 030 - 69 66 144
Email: info@liszt.nl
Website: www.liszt.nl

Bestuur
Dhr. Rob Hilberink, Voorzitter
Mw. Paulien Geerdink, Secretaris
Dhr. Willem Cramer, Penningmeester

Het gehele Bestuur draagt onbezoldigd bij aan de stichting


Doelstelling
Doel van de Stichting Henk de By Fonds is het financieel ondersteunen van initiatieven waarbij het vertolken van het werk van de componist Franz Liszt centraal staat en al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Dit geschiedt met behulp van een daartoe bestemd vermogen. De Stichting Henk de By Fonds reikt eens in de drie jaar de Henk de By Aanmoedigingsprijs uit bij het Internationaal Franz Liszt Pianoconcours. De winnaar van deze prijs wordt door het bestuur aangewezen.

Beloningsbeleid
De functies van het bestuur van de Stichting Henk de By Fonds zijn onbezoldigd.

Beleidsplan
Voor de periode 2018 - 2020 is een beleidsplan vastgesteld, dat u hier kunt downloaden.

Verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording
Het jaarverslag 2021 van de Stichting Henk de By Fonds kunt u hier downloaden en de jaarrekening 2021 kunt u hier downloaden.