ANBI STICHTING VRIENDEN VAN HET LISZT CONCOURS

Information about the ANBI Stichting Vrienden van het Liszt Concours is available in Dutch only.

RSIN/KvK
Stichting Vrienden van het Liszt Concours
RSIN: 007095089
KvK: 41181044

Contactgegevens p/a Stichting Liszt Concours
Adres:
Ganzenmarkt 14
3512 GD Utrecht

Telefoon: 030 - 69 66 144
Email: info@liszt.nl
Website: www.liszt.nl

Bestuur
Dhr. Rob Hilberink, Voorzitter
Mw. Hanneke Hagenouw-Huisman, Secretaris
Dhr. Maurice Oostendorp, Penningmeester

Doelstelling
Doel van de Stichting Vrienden van het Liszt Concours is het waarborgen van de continuïteit en de kwaliteit van de activiteiten van de Stichting Franz Liszt Concours. Dit doet de Stichting Vrienden van het Liszt Concours o.m. door de Stichting Franz Liszt Concours financieel, juridisch of beleidsmatig te ondersteunen.

Beloningsbeleid
De functies van het bestuur van de Stichting Vrienden van het Liszt Concours zijn onbezoldigd.

Beleidsplan
Voor de periode 2023-2026 is een beleidsplan vastgesteld, dat u hier kunt downloaden.

Financiële verantwoording
De jaarrekening 2022 kunt u hier downloaden.