ANBI STICHTING LISZT CONCOURS

Information about the ANBI Stichting Liszt Concour is available in Dutch only. 

RSIN/KvK
Stichting Liszt Concours
RSIN: 810976894
KvK: 30180306

Contactgegevens
Adres:
Ganzenmarkt 14
3512 GD Utrecht

Telefoon: 030 - 69 66 144
Email: info@liszt.nl
Website: www.liszt.nl

Bestuur
Dhr. H. Broeders, voorzitter
Dhr. R. van Lunteren, vicevoorzitter
Dhr. M. Oostendorp, penningmeester
Mw. P. Geerdink
Dhr. A. 's-Gravesande
Dhr. T. de Swaan

Het gehele Bestuur draagt onbezoldigd bij aan de stichting

Doelstelling
Doel van de Stichting Liszt Concours is het organiseren van het Internationaale Franz Liszt Pianoconcours. Daarnaast organiseert de Stichting Liszt Concours concerten in binnen- en buitenland voor de Prijswinnaars van het Internationaal Franz Liszt Pianoconcours. Ook organiseert de Stichting Liszt Concours masterclasses, festivals en andere activiteiten, in het bijzonder waar het de muziek van componist Franz Liszt betreft.

Beloningsbeleid
Bij de beloning van de directie en personeel wordt de CAO van de Gemeente Utrecht gevolgd.

Beleidsplan
Voor de periode 2021-2024 is een beleidsplan vastgesteld, dat u hier kunt downloaden.

Verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording
Het jaarverslag van 2020 kunt u hier downloaden. 
Het jaarverslag van 2019 vindt u hier, het jaarverslag 2018 kunt u hier downloaden, het jaarverslag van 2017 kunt u hier downloaden.

De jaarcijfers van 2020 kunt u hier downloaden.