ANBI STICHTING LISZT CONCOURS

RSIN/KvK
Stichting Liszt Concours
RSIN: 810976894
KvK: 30180306

Contactgegevens
Adres:
Ganzenmarkt 14
3512 GD Utrecht

Telefoon: 030 - 69 66 144
Email: info@liszt.nl
Website: www.liszt.nl

Bestuur
Dhr. H. Broeders, voorzitter
Dhr. M. Oostendorp, penningmeester
Mevr. H. Hagenouw-Huisman
Dhr. A. 's-Gravesande
Dhr. T. de Swaan
Dhr. R. Schuddebeurs

Doelstelling
Doel van de Stichting Liszt Concours is het organiseren van het Liszt Concours. Daarnaast organiseert de Stichting Liszt Concours concerten in binnen- en buitenland voor de Prijswinnaars. Ook organiseert de Stichting Liszt Concours masterclasses, festivals en andere activiteiten, in het bijzonder waar het de muziek van componist Franz Liszt betreft.

Beloningsbeleid
Bij de beloning van de directie en personeel wordt de CAO van de Gemeente Utrecht gevolgd.

Beleidsplan
Voor de periode 2024-2028 is een beleidsplan vastgesteld, dat u hier kunt downloaden.

Verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording
Het jaarverslag van 2022 is hier te lezen. 

De jaarcijfers van 2022 kunt u hier downloaden.

Archief
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020 
Jaarverslag 2019